Turli odamlar bir xil ishni har xil kuch va vaqt sarflab, har xil aniqlik bilan bajarishlari mumkin. Texnika odamga uning individual xususiyatlari eng samarali qo'llaniladigan ishni tanlashga imkon beradi.